Filozofie mé práce

Vítám Vás na stránkách svého studia, kde propojuji své znalosti a zkušenosti z oborů, které se zabývají péči o lidské tělo a duši. Filozofie mé práce vychází z celostního pohledu na človeka, kterého vnímám v souvislostech a jeho zevnějšek jako odraz vnitřní psychiky... "co je viditelné na povrchu je i uvnitř a naopak".

Zabývám se aromaterapií, arteterapií, hledáním a objevováním lidských příběhů a lidské krásy jak vnitřní, tak vnější ... Připravuji a vedu kurzy výtvarné i kurzy osobnostního rozvoje a i ty propojuji, tak aby tvořily jeden celek a rozvíjely Vaši duši.

Ke každému z Vás přistupuji zcela individuálně, snažím se naslouchat, objevovat, podporovat, inspirovat a harmonizovat Vaší skutečnou autentickou osobnost.

Budu se velice těšit na naše setkání a na to co společně vytvoříme a proměníme.

Simona Michalcová