Arteterapie

Arteterapie pomáhá člověku otevřít duši a nahlédnout díky vytvořenému dílu pod povrch našich vědomých myšlenek a naučených vzorců chování. Je to kreativní metoda, která slouží jako prostředek k hlubšímu sebepoznání, učení a léčení vlastního nitra, svých vědomých i nevědomých částí. Nepotřebujete k tomu výtvarné nadání, ba naopak nekontrolovanou tvorbou nejlépe proniknete do hloubky svého nevědomí. Neobávejte se, nemusíte vůbec umět kreslit. Arteterapie má mnoho dalších tvůrčích technik, jak vyjádřit své pocity, emoce, touhy a nevědomé mechanismy. K tomu velice ráda používám tvorbu koláží, čmárání, symboly a barvy, dramaterapii i některé techniky z gestalt terapie. Velmi léčivá a korektivní metoda je práce s 3D při které se sestavují obrazy z různých předmětů. Ty vytváří obraz současné situace, která se dá přímo na místě přetvářet, tím se tvoří nová životní cesta a její směr.   

Ráda také pracuji se sny, imaginacemi, archetypy ... v  tom jsou pro mě velkou inspirací knihy a učení G.Junga.

Arteterapie využívá tvořivost jako prostředek ke komunikaci se sebou, se svým podvědomým a tím vynáší skryté touhy a přání do vědomí.  Cílem je hlubší poznání vlastní osobnosti, rozpoznání naší autenticity a pocohpení svého životního příběhu.

Touto metodou pracuji individuálně i v měnších skupinách.